0 2273
Тема: Положення про Всеукраїнський конкурс-огляд з історії олімпійського руху Березень 13th, 2014 Руденко Тарас

До участі у Всеукраїнському конкурсі-огляді з історії олімпійського руху запрошуються загальноосвітні середні та спеціалізовані навчальні заклади (школи, ліцеї, гімназії, училища) різних форм власності. Положення про Конкурс, методичні рекомендації щодо його проведення та презентації музейних матеріалів його учасників друкуватимуться на сторінках науково-методичного журналу «Фізичне виховання в рідній школі» (див. № 2 та подальші номери. Передплатний індекс – 68840).
Організатори Конкурсу певні, що прилучення учнів до втілення в життя благородних ідей олімпізму наблизить нас до найвищих ідеалів людства – гармонії тіла і духу.

Плекаймо ж олімпійський дух не лише у спорті, а й у навчанні!

 

Зміст документу.

1. Загальні положення

2. Мета

3. Основні завдання Конкурсу

4. Термін проведення

5. Організація та  проведення Конкурсу

6. Учасники Конкурсу

7. Склад Журі

8. Порядок і термін подачі заявок

9. Основні вимоги до  підготовки, оформлення та представлення матеріалів на Конкурс

10. Визначення переможців та підведення підсумків Конкурсу

11. Фінансування Конкурсу

 

Додаток 1-8.

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ОГЛЯД З ІСТОРІЇ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ

 

1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс-огляд з історії олімпійського руху (далі – Конкурс) проводиться Національним олімпійським комітетом України, Олімпійською академією України та науково-методичним журналом «Фізичне виховання в рідній школі» Державного інформаційно-видавничого підприємства видавництво «Педагогічна преса» за сприяння Міністерства освіти і науки України серед загальноосвітніх середніх та спеціалізованих навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій, училищ) різних форм власності (далі – Заклад).

 

2. Мета

Конкурс проводиться з метою розвитку музеїв, кабінетів, експозицій історії та сучасності олімпійського та спортивного руху у загальноосвітніх середніх та спеціалізованих навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, училищах), популяризації їх діяльності серед дітей та підлітків, поширення ідей олімпізму в Україні, виховання почуття патріотизму у підростаючого покоління.

 

3. Основними завдання Конкурсу є:

3.1.             збереження спадщини олімпійського та спортивного руху України;

3.2.             розвиток пошуково-дослідницької, експозиційно-виставкової, екскурсійно-просвітницької діяльності серед школярів та учнівської молоді;

3.3.             виявлення, узагальнення та поширення позитивного досвіду діяльності музеїв, кабінетів, експозицій закладів освіти;

3.4.             сприяння всебічному гармонійному розвитку школярів та учнівської молоді;

3.5.             привернення уваги керівників навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування, педагогічних колективів до ефективного використання потенціалу музеїв, кабінетів, експозицій у навчально-виховному процесі;

3.6.             визначення ступеню використання олімпійської атрибутики, літератури та інвентарю, які безкоштовно передаються закладам НОК України під час акції «Олімпійський куточок»;

3.7.             відродження національних традицій та культурної спадщини українського народу;

3.8.             виховання почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

 

4. Термін проведення

Конкурс проводиться щорічно протягом поточного року.

 

5. Організація та  проведення Конкурсу

5.1. Загальне керівництво підготовкою і проведенням Конкурсу здійснюється Національним олімпійським комітетом України, Олімпійською академією України, та науково-методичним журналом «Фізичне виховання в рідній школі» Державного інформаційно-видавничого підприємства видавництво «Педагогічна преса», Міністерством освіти і науки України в межах їхніх повноважень.

5.2. Організація висвітлення перебігу та результатів Конкурсу покладається на науково-методичний журнал «Фізичне виховання в рідній школі» Державного інформаційно-видавничого підприємства видавництво «Педагогічна преса», Виконавчу дирекцію НОК України, його місцеві осередки.

5.3. Конкурс проводиться у два етапи:

І – визначення переможця (1 місце) та призерів (2-3 місце) на регіональному рівні у кожній номінації;

ІІ – визначення переможців та призерів у кожній номінації.

5.4. Безпосередня підготовка та проведення Конкурсу на І етапі покладається на місцеві осередки НОК України, регіональні відділення ОАУ, ДІВПВ «Педагогічна преса».

5.5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу, визначення переможці та лауреатів (ІІ етап) покладається на Олімпійську академію України, Національний олімпійський комітет України та ДІВПВ «Педагогічна преса».

 

6. Учасники Конкурсу

6.1. Учасником Конкурсу може стати загальноосвітній середній та/або спеціалізований навчальний заклад (школа, ліцей, гімназія, училище) будь-якої форми власності один раз на два роки.

6.2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях:

І  номінація – музеї олімпійського та спортивного руху;

ІІ  номінація – кабінети олімпійської освіти;

ІІІ номінація – олімпійські експозиції (стенди, куточки тощо).

 

7. Склад Журі

7.1. Для об’єктивного визначення переможців Конкурсу утворюється журі у складі 12 осіб. При рівному рахунку голосів голос голови Журі вважається вирішальним.

7.2. Журі складається з представників НОК України, МОН України, ОАУ, ДІВПВ «Педагогічна преса». Його голова обирається щорічно під час першого засідання Журі. Також до складу Журі можуть залучатись незалежні експерти.

 

8. Порядок і термін подачі заявок

8.1. Для участі у І етапі Конкурсу керівництво Закладу до 25 травня поточного року подає заявку (додаток 1) за адресою відповідного місцевого осередку НОК України (додаток 2).

8.1. Для участі у ІІ етапі Конкурсу місцевий осередок НОК України до 15 листопада поточного року надсилає матеріали переможців у трьох номінаціях до головного офісу НОК України:04071, м. Київ, вул. Хорива 39-41 з поміткою «Конкурс музеїв, кабінетів, експозицій» з подальшою передачею ОАУ для експертної оцінки на відповідність вимогам цього Положення.

 

9. Основні вимоги

до  підготовки, оформлення та представлення матеріалів на Конкурс

Матеріали мають містити розгорнуту довідку про музей, кабінет, експозицію і його фонди з описом тематичних експозицій та з додатком фото- й відеоматеріалів, CD або DVD дисків, які всебічно розкривають його діяльність.

Довідка друкується на папері А4 шрифтом Times New Roman, шрифт 14, з одинарним міжрядковим інтервалом. Обсяг довідки до 15 сторінок.

Фотоматеріали надаються у фотоальбомі не більше 40 файлів, відеоматеріали CD або DVD диски тривалістю не більше 60 хв.

Зміст представлення музеїв та критерії оцінювання діяльності (додаток 3), ефективність діяльності музею здійснюється за сукупністю оцінок (додаток 4).

Зміст представлення кабінетів та критерії оцінювання їх діяльності (додаток 5), ефективність діяльності кабінету здійснюється за сукупністю оцінок (додаток 6).

Зміст представлення експозицій та критерії оцінювання їх діяльності (додаток 7), ефективність діяльності експозиції здійснюється за сукупністю оцінок (додаток 8).

Обсяг та зміст акцій олімпійського спрямування, що проводяться у музеях, кабінетах, біля експозицій протягом навчального року.

 

10. Визначення переможців та підведення підсумків Конкурсу

10.1. Після експертизи наданих матеріалів Журі проводить засідання для визначення переможців Конкурсу у зазначених номінаціях.

10.2. На підставі результатів Журі до 15 грудня визначає переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу-огляду з історії олімпійського та спортивного руху у кожній номінації, які нагороджуються дипломами та призами.

10.3. Рішення Журі оформлюється протоколом.

10.4. Журі визначає строки та порядок нагородження переможців Конкурсу.

10.5. Результати конкурсу розміщуються на офіційних сайтах співорганізаторів.

 

11. Фінансування Конкурсу

Фінансування Конкурсу здійснюється наступним чином:

− нагородження переможців та призерів першого етапу відбувається за рахунок регіональних відділень НОК України, спонсорів;

− нагородження переможців та призерів Конкурсу − за рахунок Національного олімпійського комітету України, ОАУ, ДІВПВ «Педагогічна преса».

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: Президентом Національного олімпійського комітету, Міністром освіти  і науки України, Президентом Олімпійської академії, Директором Державного інформаційно-видавничого підприємства видавництво «Педагогічна преса».

 

 

Додаток 1

 

 

Картка учасника

 

 

Від __________________________________________________

( назва навчального закладу)

Область_______________________________________________

 

Місто ______________________________________ __________

Керівник  ______________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 2

Контактна інформація місцевих осередків НОК України

 

Відділення НОК України в АР Крим

вул. Шмідта, 9,

м. Сімферополь, 95017,

otdel-nok-crimea@i.ua

т/ф (0652) 25-62-61

ф. (0652) 27-26-49

Вінницьке обласне відділення НОК України

вул. Хлібна, 1, ЦПКВ,

м. Вінниця, 21100

noc-vin@i.ua, vinoblnok@rambler.ru

(0432) 61-14-22

т/ф (0432) 61-14-21

Волинське обласне відділення НОК України

вул. Привокзальна,13-а,

м. Луцьк, 43021

vovnok-ukr@ukr.net,

nata-morozova@meta.ua

(0332) 77-81-01, ф. 77-81-00

(0332) 77-00-49, 23-41-12

Дніпропетровське обласне відділення НОК України

вул. Дзержинського, 23

м. Дніпропетровськ, 49027,

7886380@mail.ru

т/ф. (056) 744-21-62

Донецьке обласне відділення НОК України

вул. Рослого, 79-а,

м. Донецьк, 83045

komitetolimp@gmail.com

т/ф (062) 313-19-43

т/ф (062) 313-14-01

Житомирське обласне відділення НОК України

вул. М. Бердичівська, б., 25,

м. Житомир, 10014

ztnok@ukr.net

т/ф (0412) 47 50 00,

41 34 90

 (0412) 47 50 75,

ф 41-83-45

Закарпатське обласне відділення НОК України

вул. Заньковецької, 5

м. Ужгород, 88018

i.ryllyak@ukr.net, uzufvsmonu@ukr.net

т/ф (0312) 67-19-96

 

Запорізьке обласне відділення НОК України

вул. Лермонтова,21,

м. Запоріжжя, 69000,

olhovnikova@i.ua

ф/т (0612) 34-32-21

Івано-Франківське обласне відділення НОК України

Площа Ринок, 12/3,

м. Івано-Франківськ, 76018

shkoropanyak@ukr.net

т.ф (0342) 75-32-53

т/ф (0342) 55-24-03

т/ф   (0342) 55-19-51

Київське міське відділення НОК України

вул. Володимирська, 69,

01033, м. Київ,

вул. Хрещатик, 12, 01001, м. Київ,

ronadr@mail.ru

(044) 585-64-78

ф (044) 585-64-58

Київське обласне відділення НОК України

пр. Науки, 42/1, корпус 11, офіс 11,

м. Київ, 03028,

kovnok@i.ua

т/ф (044) 525-17-87

(044) 527-90-03

Кіровоградське обласне відділення НОК України

вул. Преображенська, 2,

м. Кіровоград, 25006

kg.nok@mail.ru. larisa.semenetz@yandex.ua

т/ф. (0522) 55-50-57

Луганське обласне відділення НОК України

вул. Леніна, 57,

м. Луганськ, 91055

loonoc@mail.ru

т/ф (0642) 52-44-56

ф.    (0642) 52-34-41

Львівське обласне відділення НОК України

вул. Генерала Чупринки,55-а,

м. Львів, 79044

ypr_sport_lv@ukrpost.ua,

ovaceba@ukr.net, vnoc.lviv@ukr.net

т. (0322) 38-49-00

ф. (0322) 38-48-81

Миколаївське обласне відділення НОК України

вул. Адміральська, 20,

м. Миколаїв, 54027

noc.nikolaev@ukr.net

(0512) 37-22-70, 37-43-52

ф. (0512) 37-02-95

ф. (0512) 37-04-76

Одеське обласне відділення НОК України

вул. Успенська, 50,

м. Одеса, 65011

vladimirkizyma@mail.ru

т/ф (048) 725-12-30

Полтавське обласне відділення НОК України

вул. Зигіна, 1, кім. 142, 143

м. Полтава, 36000

hairulina@rambler.ru

т/ф (05322) 7-21-10

Рівненське обласне відділення НОК України

майдан Просвіти, 2,

кім. 305 а, м. Рівне, 33000

rivne@noc-ukr.org

т/ф (0362) 63-42-27

ф (0362) 63-44-04

Севастопольське міське відділення НОК України

вул. Н.Островської, 19,

м. Севастополь, 99028

sevsportshkola@mail.ru

т/ф. (0692) 53-33-54

(0692) 53-33-05

(0692) 53-65-11

Сумське обласне відділення НОК України

вул. Прокофьєва 38/1,

м. Суми, 40024

sumy-oblnoc@ukr.net

т./ф. (0542) 60-10-91

Тернопільське обласне відділення НОК України

вул. Бережанська, 6

м. Тернопіль, 46001

valera-jgl@mail.ru

Харківське обласне відділення НОК України

вул. Пушкінська, 62,

м. Харків, 61002

nok_kha@ic.kharkov.ua,

kharkovnoc@mail.ru, vr21@mail.ru

т/ф. (057) 706-00-50

Херсонське обласне відділення НОК України

вул. Червонофлотська, 16

м. Херсон, 73025

olimpic_kherson@bigmir.net

serg-kirsanov@rambler.ru

0552-26-28-16

Хмельницьке обласне відділення НОК України

вул. Пилипчука, 41

м. Хмельницький, 29001

hm-nok@ukr.net,

khmelnytskyi@noc-ukr.org

ф (0382) 72-05-86

Черкаське обласне відділення НОК України

вул. Пастерівська, 102

м. Черкаси, 18000

oblnok@gmail.com

(0472) 37-29-52

т/ф (0472) 63-85-88

(0472) 63-86-80

Чернівецьке обласне відділення НОК України

вул. Головна, 169

м. Чернівці, 58022

omelyanchuk@mail.ru

т/ф (0372) 57-08-23

ф (0372) 58-33-87

Чернігівське обласне відділення НОК України

проспект Миру, 21-Б

м. Чернігів, 14000

oblsport@inbox.ru

т./ф. (0462) 67-54-43

(0462) 66-93-16

Комсомольське міське відділення НОК України у Полтавській області

вул. Леніна, 62, кв.72,

м. Комсомольск,

Полтавська обл.,

39800,

nok.koms@gmail.com

05348-7-42-21

 

 

 

Додаток 3

Зміст представлення музею олімпійського руху та критерії оцінювання його діяльності:

• назва музею, дата створення, повна назва закладу освіти, адреса, телефон/факс, e-mail;

• прізвище, ім’я та по-батькові і  звання директора навчального закладу та керівника музею;

• характеристика музею (тематика розділів, стендів, експозицій);

• основні напрями діяльності музею, результати роботи, концепція розвитку;

• коротка характеристика фондів музею  (кількість експонатів, із них  ̶ оригіналів);

• використання музею в навчально-виховному процесі (дослідницька, екскурсійна, просвітницька, методична робота);

• музейно-педагогічна програма або програма розвитку музею;

• сценарій одного з проведених у музеї заходів.

 

Додаток 4

Сукупна оцінка діяльності музею олімпійського руху складається з оцінок його роботи за такими напрямами:

 

 1. експозиційна діяльність (інформативність експозицій, використання регіональних матеріалів та оригінальність їх подання, відповідність  експозицій меті і завданням Конкурсу, естетичність та дизайн експозиції);
 2. фондова робота (обсяг фонду, число одиниць зберігання основного фонду, експонованих на тимчасових виставках у музеї або за його межами);
 3. наявність і використання технічних засобів зберігання та експонування музейних фондів;
 4. участь музею у навчально-виховному процесі та громадському житті (кількість відвідувань за рік, кількість проведених заходів, у тому числі для батьків учнів та мешканців прилеглих районів);
 5. пошуково-дослідницька та науково-методична робота на базі музею;
 6. робота ради музею та його активу.

 

Додаток 5

Зміст представлення та критерії оцінювання діяльності кабінету олімпійської освіти:

• назва кабінету, дата створення, повна назва закладу освіти, адреса, телефон/факс, e-mail;

• прізвище, ім’я та по-батькові і й звання директора навчального закладу та керівника кабінету;

• характеристика кабінету (тематика розділів, експозицій, стендів; дидактичні матеріали, навчально-методична література);

• використання кабінету в навчально-виховному процесі (дослідницька, екскурсійна, просвітницька, методична робота);

• педагогічна програма діяльності, або програма розвитку кабінету;

• сценарій одного з проведених у кабінеті навчально-виховних заходів.

Додаток 6

Сукупна оцінка діяльності кабінету олімпійської освіти складається з оцінок його роботи за такими напрямами:

 1. експозиційна діяльність (інформативність експозицій, використання регіональних матеріалів та оригінальність їх подання, відповідність  експозицій меті й завданням Конкурсу, загальна площа кабінету, естетичність її оформлення та дизайн);
 2.  фондова робота (обсяг дидактичного  та навчально-методичного фонду);
 3. наявність та використання технічних засобів навчання в кабінеті;
 4. участь кабінету в навчально-виховному процесі та громадському житті (кількість проведених заходів);
 5. пошуково-дослідницька та науково-методична робота на базі кабінету;
 6.  робота активу кабінету.

 

Додаток 7

Зміст представлення та критерії оцінювання діяльності експозиції олімпійської освіти:

• назва експозиції, дата створення, повна назва закладу освіти, адреса, телефон/факс, e-mail;

• прізвище, ім’я та по-батькові і  звання директора навчального закладу та відповідального за експозицію;

• характеристика експозиції (тематика розділів, дидактичні матеріали, навчально-методична література тощо);

• використання експозиції в навчально-виховному процесі (дослідницька, екскурсійна, просвітницька, методична робота);

• педагогічна програма діяльності, або програма розвитку (розширення) експозиції;

• сценарій одного з проведених навчально-виховних заходів.

 

Додаток 8

Сукупна оцінка діяльності експозиції олімпійської освіти складається з оцінок його роботи за такими напрямами:

 1. експозиційна діяльність (інформативність експозицій, використання регіональних матеріалів та оригінальність їх подання, відповідність  експозицій меті й завданням Конкурсу, загальна площа експозиції, її естетичність та дизайн);
 2.  фондова робота (обсяг дидактичного  та навчально-методичного фонду);
 3. наявність та використання технічних засобів представлення експозиції;
 4. участь експозиції в навчально-виховному процесі та громадському житті (кількість проведених заходів);
 5. пошуково-дослідницька та науково-методична робота з розширення експозиції;
 6.  робота відповідального та творчої групи експозиції.

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *