0 16756
Календарно-тематичне планування уроків російської мови (початок вивчення з 5 класу) Липень 21st, 2016 Руденко Тарас

До статті в журналі “Всесвітня література в школах України”. – 2016. – № 7-8.
Календарно-тематическое планирование уроков русского языка (начало изучения с 5 класса).

Текст планирования на украинском языке –
для записей в школьной документации.

 

 

Складено до підручника: Полякова Т.М., Самонова Е.И., Приймак А.Н. Русский язык для общеобразоват. учебн. заведений с обуч. на укр. яз. : учеб., в соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 06.06.2012   № 664): Русский язык. 5–9 классы. Программа В.А.Корсакова для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке (начало обучения с 5-го класса).

Автори планування – творча група вчителів м. Карлівки , Полтавська обл.: Анна ЗАХОВАЙКО  (гімназія імені Ніни Герасименко),Світлана ЩЕРБАНЬ  (гімназія імені Ніни Герасименко), Ірина РОТАНЬ (ЗОШ № 4), Тетяна ПЕТРЕНКО (ЗОШ № 3), Вікторія ПОРТЯННІКОВА (ЗОШ № 1)

 

 

5 клас

Перший семестр

ПараметриПеревірки Клас, семестр
5 кл.
I II
 Мовні вміння 2 2
Аудіювання 1
Говоріння:Діалог 1*
усний переказ 1*
усний твір
Читання:Вголос 1*
Мовчки
Письмо:Списування 1 1
зорово-слуховий диктант
слуховий диктант

 

 


 

Дата Мовна  тема Тема мовленнєвого спілкування  Примітка
Початкове навчання читання та письма. Звуки і букви. Склад. Наголос
1. Загальні відомості про російську мову. Я вивчаю російську мову  
2. Аудіювання. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Чинники, що визначають ефективне слухання і розуміння. Школа. Оцінка за аудіювання в окрему колонку журналу не виставляється, оцінюється як поточна
3. 

 

Діалог. Відомості про діалогічне мовлення. Сфери і ситуації спілкування. Комунікативні завдання учасників діалогу. Мова і спілкування. Мова в спілкуванні Оцінка за діалог в окрему колонку журналу не виставляється
4. Читання та написання слів за фонетичним принципом. Осіння природа.  
5.  Алфавіт. Звуки і букви. Я вивчаю російську мову.  
6.  Голосні і приголосні звуки. Читання і розуміння логічного змісту тексту. Я вивчаю російську мову. «Уж небо осенью дышало…»   
7. Вимова та написання слів з  [г], [г’]. Природні явища. Гроза.  
8.  Вимова та написання слів з  [ч’], [ш], [ш’]. Я вчуся говорити правильно.  
9 Монолог. Якості хорошого монологічного мовлення.. У лісі Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виставляється
10. Букви ы,и; звуки, що відповідають цим буквам, вимова і написання слів із буквосполученнями жи, ши, цы, ци..  Довіра і недовіра  
11. Буква Э. Її звукове значення. Екскурсія в музей природи.   
12. Буква Е. Її звукове значення. Світ тварин.  
13. Буква Ё. Її звукове значення. І тварини мають дітей.  
14. Буква  Ь для позначення м’якості приголосних. Розділовий Ь. Я і моя сім’я  
15. Розділовий Ъ. Моя родина.  
16. Контрольна робота з теми «Початкове навчання читання та письма».   Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи без дати
17. Аудіювання. Робота над змістом прослуханих текстів Сім’я Оцінка за аудіювання в  окрему колонку журналу не виставляється
18. Склад. Поділ слів на склади. Правила переносу слів. Мої звички.  
19. Контрольне списування.  Наголос. Наголошені та ненаголошені склади. Рідна природа Оцінка виставляється в окрему колонку під датою всім присутнім
20. Слова, в яких правопис і вимова не співпадають. Буква О і звук  [а] в першому складі перед наголошеним.. Любов до природи  
21. Слова, в яких правопис і вимова не співпадають. Букви А,Я,Е і звук [И] Осіння природа  
22. Слова, правопис і вимова  яких не співпадають. Вимова звука, схожого на звук [ы]. Світ тварин і природи.  
23. Діалог. Мовні та немовні засоби, що  використовуються в діалозі. 

 

Чистота навколишнього середовища. 

 

Оцінка за  діалог в окрему колонку журналу не виставляється
24. Дзвінкі, глухі приголосні звуки.. Риси характеру
25. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними Світ тварин і природи.  
26. Вимова слів із дзвінкими та глухими приголосними Пори року. Зима  
27. Монолог. Основні вимоги до зв’язного усного висловлювання. Повторення за зразком висловлюванням даного вчителем розповідного  тексту. Людські якості. Доброта, милосердя. Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виставляється, ставиться як поточна оцінка
28. Тверді та м’які приголосні Рідний дім, сім’я  
29. Вимова  та написання сполучень ЖИ,ШИ    
30. Узагальнення та систематизація знань з тем «Звуки і букви. Склад. Наголос» Контрольна робота з тем «Початкове навчання читання та письма», «Звуки і букви. Склад. Наголос».   Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи без дати.
31.  Аудіювання. Читання діалогу за ролями на основі роботи з інтонуванням речень, правильною вимовою слів. Порада вчителю. Можна використати текст казкиС.Маршака «Дванадцять місяців» Оцінка не виставляється в окрему колонку
32. Читання. Читання вголос і мовчки.Узагальнення та систематизація знань за І семестр. Допомога друзів  
     

 

 

Просимо звернути увагу, що відповідно до нової програми, на кожному уроці в 5 класі вчитель повинен застосовувати  такі види робіт:

-              читання вголос і мовчки невеликих неадаптованих текстів (казок, оповідання, вірші);

–              словникова робота ( слова із 5-6 букв, точність їх сприйняття, розуміння при швидкому читанні та словосполучень, що відрізняються прийменниками та ін..)

–              правильна вимова слів, інтонування речень при читанні вголос;

–              слухання тексту, що читає вчитель та коментування;

–              використання текстів різних за жанрами(загадка, прислів’я, загадки, приказки, скоромовка, пісня, казка, вірш, оповідання);

–              розуміння значення речень ;

–              робота учнів в зошиті (не менше 10 хв);

–              переклад слів з російської на українську і навпаки.

Оцінювання навчальних досягнень в п’ятому класі слід здійснювати відповідно до листа МОН України  від  30 .08. 13. № 1/9- 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її».                                                                                       

 

 

 

6 клас (другий  рік навчання)

 Перший семестр.

ПараметриПеревірки Клас, семестр     
6 кл.
I II
 Мовні вміння 2 2
Аудіювання 1
Говоріння:Діалог 1*
усний переказ 1*
усний твір -
Читання:Вголос 1*
Мовчки -
Письмо:Списування 1 1
зорово-слуховий диктант -
слуховий диктант
письмовий переказ -

 

 

 

Мовна  тема Тема мовленнєвого спілкування Примітка
         
1 Монолог. Стилі мовлення. Загальне ознайомлення. Школа В окрему колонку оцінки не виставляються. 
2 Аудіювання. Сприйняття на слух текстів різних стилів мовлення. Осінь. Стосунки між дорослими і дітьми В окрему колонку оцінки не виставляються. 
3 Читання. Читання як вид мовленнєвої  діяльності.  Читання в житті людини В окрему колонку оцінки не виставляються. 
4 Монолог. Типи мовлення. Особливості змісту, основних композиційних частин, мовних одиниць, що використовуються при побудові текстів розмовного та художнього стилів. Птахи В окрему колонку оцінки не виставляються. 
5 Особливості текстів різних типів мовлення. Птахи
6 Аудіювання. Сприйняття на слух текстів різних типів мовлення. Вживання розділових Ъ, Ь  знаків  Людина. Риси характеру В окрему колонку оцінки не виставляються.(Художній стиль – 250-300 слів, час звучання 2,5 -3 хв. Інші стилі – 150-200 слів. Час звучання 1,5 -2 хв.)
7 Діалог. Типи початкових реплік діалогу Людина. Риси характеру  
8 Лексика. Лексичне багатство російської мови (групи   слів, які означають якість, колір, емоційну оцінку дій, мовлення, час, простір, дія тощо).  Різноманітність значень в групах однокореневих слів. Слово в житті людини  
9 Лексичні засоби, притаманні художньому та розмовному стилям. Слово в житті людини  
10 Фразеологія. Фразеологізми. Фразеологічний словник Стосунки між людьми  
11 Аудіювання. Сприйняття на слух слів, словосполучень, фразеологізмів. Найбільш вживані фразеологічні одиниці (розширення списку відібраних для засвоєння стійких сполучень) Стосунки між підлітками  
12 Читання. Словники. Значення словників в освіті людини. В окрему колонку оцінки не виставляються. 
13 Монолог. Особливості змісту і побудови текстів різних типів мовлення. Людина і природа В окрему колонку оцінки не виставляються. 
14 Будова  слова. Основа і закінчення слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс. Однокореневі слова і форми слова Як утворюються слова  
15 Утворення слів з найбільш вживаними префіксами, суфіксами. Подвоєні   приголосні та спрощення в групах приголосних. Повага до старших  
16 Будова  слова. Словотвір. Чергування звуків Е-І в коренях слів. Ставлення до навчання.  
17 Будова слова. Чергування звуків А-О в коренях –лаг-,-лож-, -кас-, -кос-.  Ставлення до навчання.  
18 Будова слова. Словотворення. Чергування звуків в коренях –зор-, -зар, -гор-, -гар-, -клон-, -клан-. Мова і краса рідної природи  
19 Будова слова. Словотворення. Чергування звуків в коренях  –рос-, -раст-, -ращ-.  Шкільне життя  
20 Узагальнення і систематизація знань по темах «Лексика», «Фразеологія». «Будова слова». Контрольна робота (тести) «Лексика», «Фразеологія». «Будова слова»  Людина. Її вчинки. Стосунки в сім’ї  людини  Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи без дати.
21 Морфологія. Загальне уявлення про частини мови. Самостійні і службові частини мови. Вигук. Відпочинок. Канікули  
22 Морфологія і орфографія. Іменник як частина мови. Істоти та неістоти. Власні та загальні назви. Велика літера в іменниках, що називають імена людей. Клички тварин, географічні назви. Відпочинок. На природі  
23 Морфологія і орфографія. Рід і число іменників. Іменники, рід яких не співпадає в українській та російській мовах. Відпочинок. Мандрівка  
24 Морфологія і орфографія. Правопис НЕ з іменниками і буква Ь на кінці іменників після Ж,Ч, Ш. Відпочинок. Спорт  
25 Монолог. Усний докладний  переказ текстів художнього та розмовного стилів. Взаємовідносини  між людьми і тваринами В окрему колонку оцінки не виставляються
26 Морфологія і орфографія. Прикметник. НЕ з прикметниками. Російські письменники –  дітям.  
27 Морфологія і орфографія. Ступені порівняння прикметників. Російські письменники – дітям.  
28 Діалог. Початкова репліка, питання в діалогах. Оформлення питальних реплік. Відтворення в особах діалогів художнього та розмовного стилів. Спілкування.  
29 Узагальнення і систематизація знань з тем «Іменник», «Прикметник». Контрольна робота (тести). «Іменник», «Прикметник». Календар. Зима. Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням.
30 Аудіювання. Контрольне списування.   Оцінка виставляється в окрему колонку під датою всім присутнім Тематична – без дати.
31    Монолог. Особистий лист. Оформлення поштової адреси. Взаємини з іншими людьми  
32 Читання. Робота з книгою. Заголовок. Способи виділення частин змісту в тексті. Людина. Пам’ять  

                

 

 

7 клас  (третій рік навчання)

Перший семестр

ПараметриПеревірки Клас, семестр     
7 кл.
I II
 Мовні вміння 2 2
Аудіювання 1
Говоріння:Діалог 1*
усний переказ
усний твір 1*
Читання:Вголос 1*
Мовчки 1
Письмо:Списування 1
зорово-слуховий диктант 1
слуховий диктант
письмовий переказ 1

 

Дата Мовна  тема Тема мовленнєвого спілкування Примітка 

(в календарне планування не вносити!)

1  Аудіювання. Розрізнення  на слух відомої та нової інформації. Складання плану прослуханого тексту  Ставлення до навчання Оцінка за аудіювання в окрему колонку журналу не виставляється, оцінюється як поточна
2 Читання. Структурні частини тексту: головні та другорядні частини змісту. Минуле і майбутнє
3 Діалог. Діалоги з початковою спонукальною реплікою. Людина. Спілкування. Оцінка за діалог в окрему колонку журналу не виставляється
4 Діалог. Оформлення спонукальної репліки. Людина. Спілкування. Оцінка за діалог в окрему колонку журналу не виставляється
5 Монолог. Висловлювання описового характеру в художньому стилі мовлення. Природа. Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виcтавляється
6 Монолог. Висловлювання описового характеру в розмовному стилі мовлення. Подорожі. Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виcтавляється
7 Лексикологія. Фразеологія. Тематичні групи слів. Наукові відкриття. Сонячна система.  
8 Лексикологія. Фразеологія. Найбільш вживані фразеологізми. Багатство російської мови.
9 Аудіювання. Читання. Сприйняття на слух і при читанні слів і фразеологічних одиниць із тематичних груп. Трудова діяльність людини. Оцінка за аудіювання в окрему колонку журналу не виставляється, оцінюється як поточна
10 Лексикологія. Фразеологія. Лексичні особливості наукового стилю мовлення. Мова науки.
11 Монолог. Опис процесу праці. Трудова діяльність людини. Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виcтавляється
12 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія». Контрольна робота з теми «Лексикологія. Фразеологія» (тести). Здібності людини. Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи без дати.
13 Морфологія. Орфографія. Відмінювання іменників за відмінками. Вивчаємо російську мову.
14 Морфологія. Орфографія. Типи відмінювання іменників. Правопис ненаголошених голосних в закінченнях іменників. Любов до батьківщини.
15 Морфологія. Орфографія. Відмінювання прикметників за відмінками. Правопис ненаголошених голосних в закінченнях прикметників. Охорона природи.
16 Морфологія. Орфографія. –Н- і –нн-  в прикметниках Міста Київської Русі.
17 Монолог. Особливості тексту-роздуму в науковому стилі. Здатності людини Оцінка за монолог в окрему колонку журналу не виcтавляється
18 Морфологія. Орфографія. Числівники, що позначають кількість предметів і рахунок при лічбі. Роль числівників у реченні.
19 Морфологія. Орфографія. Відмінювання числівників за відмінками 2, 3, 4; 5–20, 30. Буква ь у числівниках. Світ чисел
20 Морфологія. Орфографія. Значення займенників; роль займенників в реченні. Охорона навколишнього середовища
21 Морфологія. Орфографія. Відмінювання особових займенників. Світ людей
22 Морфологія. Орфографія. Відмінювання займенників кто, что. Написання займенників     через дефіс.  Шанобливе ставлення до ближнього.
23 Контрольне списування. Тренувальне аудіювання. Оцінка за контрольне списування виставляється під датою всім присутнім учням. Обсяг тексту -70–80 слів
24 Морфологія. Орфографія. Відмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за  особами й числами. Наука
25 Морфологія. Орфографія. Правопис ненаголошених голосних, дзвінких і глухих приголосних у префіксах і суфіксах дієслів. Музика
26 Морфологія. Орфографія. Безособові дієслова. Жива природа
27  Морфологія. Орфографія. Прислівник: значення, запитання, роль у реченні. Мистецтво
28 Морфологія. Орфографія. Букви о, а, ь на кінці прислівників. Література. Російські письменники
29 Морфологія. Орфографія. Значення і правопис деяких прийменників. Прийменники способу дії, причини, цілі. Правопис прийменників через дефіс. Значення і вживання сполучників однако, зато, как, будто, словно. Спілкування
30 Морфологія. Орфографія. Правопис часток. Вигуки, що передають оцінку і волевиявлення того, хто говорить. Домашні улюбленці. Собака
31 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Орфографія. Морфологія».Контрольна робота з теми «Орфографія. Морфологія» (тести). Зима Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи без дати.
32 Читання. Робота з книгою: схеми, таблиці та їх текстовий супровід.

 

 

 

8 клас(четвертий рік навчання)

Перший семестр

ПараметриПеревірки Клас, семестр
8 кл.
I II
 Мовні вміння 2 2
Аудіювання 1
Говоріння:Діалог 1*
письмовий переказ 1
усний твір     1*
Читання:Вголос 1*
Мовчки     1
Письмо:Списування 1     -
зорово-слуховий диктант     1
слуховий диктант -

 

Дата Мовна  тема Тема мовленнєвого спілкування  Примітка
І семестр
1. Читання. Удосконалення навиків  читання. Читання із захопленням.  
2. Монолог. Повторення вивченого про стилі мовлення. Особливості публіцистичного стилю мовлення. Осінь: збір урожаю.  
3. 

 

Лексикологія. Фразеологія. Лексичні засоби та фразеологічні одиниці, притаманні публіцистичному стилю мовлення.Аудіювання. Сприйняття на слух тексту, який містить слова та фразеологічні одиниці. Запорізька Січ.  
4. Лексикологія. Фразеологія. Запозичені слова.  Вивчаємо російську мову.  
5.  Діалог. Поглиблення вивченого про діалогічне мовлення. Вивчення мов.  
6.  Морфологія. Повторення вивченого про числівник. Цифри та числа в житті людини.  
7. Морфологія. Відмінювання числівників 50-80, 40, 90, 100. У світі цікавого  
8. Морфологія. Відмінювання числівників 50-80, 40, 90, 100 (продовження). Час  
9 Монолог. Усний детальний переказ публіцистичного тексту-розповіді. Відомі українки  
10. Морфологія. Повторення вивченого про займенник. Людина і природа  
11. Морфологія. Відмінювання займенників. Характер і вчинки людини  
12. Морфологія. Правопис займенників ничего – нечего, никого – некого, ничему – нечему, никому – некому. Влучні словосполучення  
13. Монолог. Письмовий вибірковий переказ публіцистичного тексту-розповіді. Обов’язок і героїчний вчинок  
14. Повторення. Узагальнення і систематизація знань з тем: «Лексикологія. Фразеологія», «Числівник», «Займенник».Контрольна робота. Природа Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи (без дати).
15. Діалог. Діалоги з початковою реплікою, що містить повідомлення. Оформлення початкової репліки-повідомлення. Шкільне життя  
16. Морфологія. Повторення вивченого про дієслово. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Людина: виховання  
17. Морфологія. Доконаний і недоконаний вид дієслова. Стосунки в родині  
18. Монолог. Замітка в газету інформацій-ного характеру. Вчинки людини  
19. Морфологія. Загальне уявлення про дієприкметник. Вивчамо російську мову  
20. Морфологія. Дієприкметниковий зворот. Правопис не з дієприкметниками. Вибір професії  
21. Монолог. Особливості висловлювань розповідного характеру з елементами опису в публіцистичному стилі. Творчість А.Куїнджі  
22. Морфологія. Загальне уявлення про дієприслівник. Не з дієприслівниками. Комп’ютери  
23. Морфологія. Дієприслівниковий зворот. Читання книг
24. Аудіювання. Сприйняття на слух речень з дієприкметниковими та дієприслівнико-вими зворотами. Явища природи: водоспад. Оцінка за аудіювання в окрему колонку журналу не виставляється
25. Морфологія. Різноманітність значень прислівників. Література (книги)  
26. Орфографія. Букви о, е  після шиплячих на кінці прислівників. Не, ни  в прислівниках. Голуб – птах-символ  
27. Морфологія. Поглиблення вивченого про прийменники і сполучники. Людина і тварини.  
28. Морфологія. Поглиблення вивченого про частку і вигук Вивчаємо російську мову.  
29. Узагальнення і систематизація знань з тем: «Дієслово», «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник», «Службові частини мови», «Вигук».Контрольна робота.

 

Зимова природа. Оцінка виставляється під датою всім присутнім учням. Тематична – після контрольної роботи (без дати).
30. Контрольне списування.Читання. Читання вголос віршованих та прозових текстів, які містять діалоги  та монологи. Оцінка за контрольне списування виставляється під датою всім присутнім учням. (Обсяг80–90 слів).
31. Монолог. Особливості висловлювань розповідного характеру з елементами роздумів у публіцистичному стилі. Дбайливе ставлення до природи.
32. Читання. Сприйняття в прочитаному тексті різних аргументів при обговоренні проблеми. Людина і суспільство.  
     

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *